01 Kasım 2021, 22:58

 

Değerli Üyelerimiz,

Malumunuz Derneğimiz siz değerli üyelerimizin taleplerini düzenli olarak Genel Sekreterliğimiz vasıtasıyla Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletmekte, ve takibini yapmaktadır. Bu amaçla zaman zaman Bakanlık ziyaretlerinde bulunmaktadır. Bakanlığımız ise her zaman Derneğimizin bu taleplerine karşı olumlu cevaplar vermekte olup özellikle yüz yüze görüşmelerde konuların Bakanlık yetkililerine daha detaylı anlatılması çok fayda sağlamaktadır.
 
Bu çerçevede Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Burak Gönen başkanlığında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Hamit Esin ve Sn. Mustafa Küheylan ile Genel Sekreterimiz, geçtiğimiz ay Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzün ilgili Daire Başkanını ziyaret ederek en son DTÖ'ye yapılan bildirimler çerçevesinde yapılacak olan uygulamalar hakkındaki talebimizi iletmiş ve uygulamanın 15 Kasım'da başlaması yönündeki kararın alınmasında Derneğimizin önemli katkıları olmuştur. Bu faaliyetlerin devamı olarak DTÖ'ye yeni bildirilen hastalık etmenlerinin 2014/59 kapsamında değerlendirilmesi ve ıslahçı materyalinde de uygulanması hususlarında ilgili Daire Başkanlığına 27 Ekim 2021 tarihinde Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Figen Atabek ve Genel Sekreterimiz resmi bir ziyarette bulunulmuştur. Görüşmede İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü laboratuvarlarının bir an önce daha işlevsel hale getirilmesi konusuna özellikle değinilmiştir. 
 
Değerli Üyelerimiz,
Derneğimizin, üyelerimiz, Bakanlığımız ve sektörümüz nezdinde etkinliği ve itibarı gün geçtikçe artmaktadır. Bunda siz değerli üyelerimizin Derneğimize olan sürekli ve tam desteklerinin büyük katkısı vardır. 
 
BÜGEM Genel Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Hasdemir ve çalışma arkadaşları faaliyetlerimizi yakından takip etmekte ve değer vermektedirler. Bunun bir göstergesi olarak Sayın Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Mete Kömeağaç'ı makamına davet etmiş ve ziyaret 28 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiştir.  Ziyarette Tohumculuk Daire Başkanı Sn Sezgin Karadeniz ve Genel Sekreterimiz Dr. Kenan YALVAÇ da hazır bulunmuştur. Toplantıda 2021 yılının genel bir değerlendirmesi yapılmış olup önümüzdeki döneme ait hususlar ve üyelerimizin beklentileri dile getirilmiştir. 
 
Görüşme süresi içinde Başkanımız tarafından gündeme getirilen hususlar arasında yer alan konulardan Genel Müdür Bey ve Daire Başkanımızın konulara verdikleri cevaplar özetle aşağıdaki gibidir. 
 
a) Geçen yıl gündeme gelen Pamuk Mısır ve Soyada GDO Analizleri hususunda; Mısır ve Soyada bir problem yaşanmadığı, Pamukta  anaçlarda (damızlık materyali) %100 GDO analizi uygulamasının devam edeceği, sertifikalı kademede ise bir oran belirlenmesi konusunun çalışıldığı, bu oranın %100 olmayacağı daha düşük bir oran olacağı ifade edilmiştir. 

 

b)    İllegal tohum üreten ve satan kişi ve kuruluşların daha etkin olarak denetlenip caydırıcı bir şekilde cezalandırılmasını, savcılıklara yapılan suç duyurularına karşı yapılacak savunmalarda Bakanlığımızın üyelerimize olan desteğinin artarak devam etmesi hususunda Bakanlığın mevcut desteğinin devam edeceği ifade edilmiştir. Bakanlık bu konuda il müdürlükleri ile hemen irtibata geçerek bu yıl illegal tohumlukla mücadele temalı bir kampanya başlatacaktır. 

 

c) Bu çerçevede mevzuatta yapılabilecek muhtemel değişikliklerin değerlendirilmesi, 2021 yılının değerlendirileceği ve önümüzdeki yıllarda izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla Bakanlığın uygun göreceği şekilde bir çalışma grubunun oluşturulması ve bu çalışma grubuna üyelerimiz adına Derneğimizin de dâhil edilmesi Bakanlığımıza arz edilmiştir. Bu konu kabul edilmiştir. 

 

d) Pamuk tohumluğunda en iyi gelişme ve ilerleme illegal olarak kullanılan tohumlukların kontrolü denetimi, delintasyon tesislerindeki ürünler de dahil olmak üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde GDO analizlerinin yapılması ve pozitif sonuçların 5977 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilmesi konusunda olmuştur. Bu konuda delintasyon tesislerindeki ürünlerin GDO analizlerinin nasıl ve kim tarafından yapılacağı hususu Bakanlıkça en kısa sürede belirlenerek uygulanmaya başlanacaktır. Bu konularda Derneğimizle istişare edilecektir. 

 

Yukarıdaki talepler yanında;

a) Bakanlığımızın geçen yıl uygulamaya koyduğu tarla bitkileri ürünlerinin tohumluk ihracatında ISTA Sertifikası kullanımının yasaklanması kararının yeniden değerlendirilmesi konusunda Genel Müdür Bey Daire Başkanlığına yeni bir çalışma yapılması talimatı vermiştir. 

b) Daha önce yılda 3 defa yapılan Sebze Tescil Komitesi Toplantılarının yılda bir defaya indirilmesi konusunun tekrar değerlendirilmesi; sebze sektörü dinamik bir sektör olduğu için eski uygulamaya dönülmesi konusunun da çalışılması konusunda  Genel Müdür Bey Daire Başkanlığına talimat vermiştir.   

c) Tohumluk ihracatımızın aksamaması için kullanımı yasaklanan bazı neonikotinoid etkili ilaçlarla ilaçlanarak tohumluk ihracatı yapılmasına izin verilmesi hususunda GKGM nün kararının beklendiğini ancak üyelerimizin mağdur edilmeyeceğini Genel Müdür Bey ifade etmiştir. 

 

Sayın Genel Müdür' e sunulan Makama Arz notunda yukarıdaki hususlar yanında; 

 

d) 5553 Sayılı Kanunun 12nci Maddesinde belirlenmiş olan Kapatma Cezası çok ağır bir yaptırımdır. Bu çerçevede Derneğimiz Tohumculuk Hizmetleri Talimatına eklenmek üzere kapatma kararının uygulanmasından önce yapılabilecekler konusunda bir çalışma yapmıştır. Resmi yazımız ile Bakanlığımıza iletilen bu çalışmanın Bakanlığımızca değerlendirilerek talimata eklenmesi hususu da yer almıştır. Makama Arz notumuz kayda alınmıştır.

 

Ziyaret sırasında Sayın Genel Müdüre arz edilen Derneğimizin yılda iki defa yayınladığı Tohum Dergimizin 26ncı Sayısında yayınlanan "Dünyada ve Türkiye'de Yağlı Tohumlu Bitkilerin Durumu" adlı makaleden övgü ile söz edilmiş ve bu konuda ileriye dönük Derneğimizin ve Bakanlığımızın ortak bir faaliyet gerçekleştirmesi talep edilmiştir. Bu husustaki gelişmelerden siz değerli üyelerimizi haberdar edeceğiz. 

 

http://turkted.org.tr/yayinlar

 

Derneğimizin Aralık Ayında yayınlanacak 27nci sayısında yine zengin bir içerik yanında Yem Bitkileri Tohumculuğu konusuna da detaylı bir şekilde yer vereceğiz.

 

Değerli üyelerimiz,

 

Bu vesile ile 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz "turktedonlineseedfair" uygulamamıza sponsor olarak ve stand satın alarak destek veren bütün üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Sizleri fuarımızda ziyaretçi olarak aramızda görmekten onur duyacağız. 

 

www.turktedonlineseedfair. com

 

https://www.youtube.com/channel/UCLfWkDbNK5ZW3UUjDkRdS7g

 

Derneğimiz siz Değerli üyelerimizi en etkili bir şekilde temsil etmeye ve bu amaç doğrultusunda  faaliyetlerine devam edecektir.

 

Saygılarımla arz ederim.