TÜRKTED GENEL SEKRETERİ DR. MÜFİT ENGİZ ABD CORNELL ÜNİVERSİTESİ İLE SATHGURU CONSULTANT TARAFINDAN DÜZENLENEN “TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ PROGRAMI”NA KATILDI

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED GENEL SEKRETERİ DR. MÜFİT ENGİZ ABD CORNELL ÜNİVERSİTESİ İLE SATHGURU CONSULTANT TARAFINDAN DÜZENLENEN “TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ PROGRAMI”NA KATILDI

Cornell Üniversitesi Ziraat ve Yaşam Bilimleri Fakültesi (ABD - www.cals.cornell.edu) ve Sathguru Yönetim Danışmanlığı Şirketi (Hindistan - www.sathguru.com) iş birliği ile 17–21 Ocak 2011 tarihleri arasında Hindistan’ın Haydarabat kentinde düzenlenen “Tohumculuk Endüstrisi Programı” başlıklı seminere TÜRKTED Genel Sekreteri Dr. Müfit Engiz katıldı.


Söz konusu program, tohumculuk endüstrisinde stratejik planlama, pazar geliştirme, ürün yönetimi, araştırma ve ürün geliştirme, yasal mevzuat ve işlemlerden sorumlu olarak çalışan kıdemli yöneticiler, tohumculuk sektörünün düzenlenmesinde görevli kamu çalışanları, yayım ve araştırma kuruluşlarında görevli kıdemli yöneticiler ile ziraat fakültelerinin ilgili öğretim elemanlarının yararlanması amacıyla planlanmıştır. Altı ülkeden toplam 32 katılımcının yer aldığı Programda, “Küresel tohumculuk endüstrisinin eğilimleri ve tartışmalar”, “Bitki genetik kaynaklarının ve biyo-materyalin lisanslanma ilkeleri ve uygulamalar”, “Teknolojide stratejik liderlik kazanımları – özel sektör yaklaşımı”. “Bitki ıslahında küresel gelişmeler ve biyoteknoloji”, “Düzenleyici uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar”, “IT’nin tohumculuk endüstrisinde kullanılması” gibi ana başlıklar altında verilen bilgilerin yanı sıra “biyoteknolojik yöntemlerle çekirdeksiz mango üretimi” ve “papaya üretiminde biyoteknoloji” konulu iki durum çalışması da yapılmıştır. Söz konusu program oldukça profesyonel bir yaklaşımla planlandığı için tüm katılımcılar tarafından yararlı olarak değerlendirilmiştir.

Ülkemizin koşulları göz önüne alınarak “Tohumculuk Endüstrisi Programı”nda gerçekleştirilecek bir takım uyarlamalardan sonra özellikle ülkemizin tohumculuk endüstrisinde çalışan yönetici ve uzmanlara yönelik olarak bu eğitimin 2012 yılının ilk aylarında Türkiye’de düzenlenmesi planlanmaktadır.

  Tematik Medya