MAHSULDEN AYRILAN TOHUMLUKLAR (ÇİFTÇİ TOHUMU) HAKKINDA AB’NİN YENİ KARARLARI

18 Haziran 2017, 12:28

MAHSULDEN AYRILAN TOHUMLUKLAR (ÇİFTÇİ TOHUMU) HAKKINDA AB’NİN YENİ KARARLARI

16 Aralık tarihinde Mahsulden Ayrılan Tohumluklar konusunda CPVO (Community Plant Variety Office) - Avrupa Birliği Bitki Çeşit Ofisi Çalışma Grubu Brüksel’de nihai toplantılarını düzenlemiştir.

CPVO düzenlediği nihai toplantıları sonucunda aşağıdaki konular üzerine karara varmıştır:

- Bildirme yükümlülüğü:
Uzunca bir tartışmanın ardından, COPA (Committee of Professional Agricultural Organisations) – Mesleki Tarım Kuruluşları Komitesi temsilcileri sonuçta paragraf 3.3’teki sonuçların ilk maddesinin ifade tarzının revize edilmesine karar vermişlerdir. Özünde, AB yasa koyucularının önceden böyle bir kullanım göstergesinin olup olmamasına bakılmaksızın, tüm çiftçilerin mahsulden ayrılan tohumluk kullanıp kullanmadıklarını (evet ya da hayır) bildirmelerinin sağlanması gerektiğine karar verilmiştir. Ayrıca, etkin telif sistemleri mevcut olmayan yerlerde geri adım ihtimali olarak SPS formu kullanılması gerektiğine karar verilmiştir.

- Kendi arazisi tanımı:
COPA, yeni duruş belgesine dayanarak kendi arazisi tanımını değiştirmeyi önermiştir. Ancak sonuçta, bir önceki toplantının, bu konuda herhangi bir anlaşma olmadığı, dolayısıyla CPVO Çalışma Grubu’nun bu konuda sessiz kalmaya devam edeceği sonucuna varılmıştır.

- Küçük çiftçinin tanımı:
COPA, küçük çiftçi tanımını niceliğe değil alana dayandırma şeklindeki ilk fikrine geri dönmüş ve tanımı CAP (Ortak Tarım Politikaları) revizyonları çerçevesinde birkaç yıl içersinde kabul edilecek yeni tanıma bağlamayı önermiştir. COPA temsilcileri bu tanımın küçük çiftçilerin sayısını önemli ölçüde sınırlayacağına dikkat çekmiştir. Ancak, yine uzunca bir tartışma sonrasında siyasi kaygılar söz konusu ise mevcut küçük çiftçi tanımının devam ettirilmesine ve bunların mahsulden ayrılan tohumluk için telif ödemekten muaf tutulmalarına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, CAP revizyonları çerçevesinde kararlaştırılan yeni bir tanım olmadığı müddetçe mevcut 92 ton/180 ton tanımının kullanılmaya devam edilmesi kararı alınmıştır.

CPVO, ilgili belgeyi yapılan görüşmeler ışığında revize edecektir. Paydaşlar Ocak ayı sonuna kadar olası değişiklikler konusundaki yorumları almış olacaklar. Daha sonra, not paydaşlara, Komisyon’a, İdari Konsey üyelerine ve Değerlendiriciye sunulacaktır. Genel olarak, tartışmaların sonuçlarından memnun kalacağımıza inanıyorum. Önemli olan, Topluluk Bitki Islahçı Haklarına ilişkin yasal mevzuatın revizyonları çerçevesinde hem çiftçilerin hem de ıslahçıların mahsulden ayrılan tohumluk kullanımlarını bildirme yükümlülüğünü kabul etmeleridir
(BS).
  Tematik Medya