TÜRKTED’İN 2011 YILI ÖNCELİKLERİ

18 Haziran 2017, 12:28

TÜRKTED’İN 2011 YILI ÖNCELİKLERİ
İşbirliğinin geliştirilmesi
TÜRKTED, tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren iç ve dış paydaşlarla 2011 yılında daha kapsamlı bir işbirliğine gitmek için tüm imkânları ve koşulları değerlendirme konusunda kararlıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili tüm birimleri başta olmak üzere, Türkiye Tohumcular Birliği ve Tohum Sanayici ve Üreticileri Alt Birliği ile diğer ilgili alt birlikler, TÜBİTAK, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümleri, DPT, ABGS, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile somut işbirliğini geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Bunun yanında, ülkemiz tohumculuk sektörünün gelişimine katkı yapabilecek bütün STK’lar, meslek kuruluşları ve özel sektör temsilcileriyle de daha kapsamlı işbirliğine gitme arzusundayız.

Tohumculuk Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasının sağlanması
Ülkemiz tohumculuk sektörü, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’nun 31 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte önemli atılımları gerçekleştirmeye başlamıştır. Bununla birlikte, geride kalan dört yıl içerisinde söz konusu Kanun’da bazı değişikliklerin yapılması ihtiyaç ve zaruret haline gelmiştir. Derneğimizin bu kapsamda sektördeki diğer paydaşların da görüşlerini dikkate alarak, Tohumculuk Kanunu’nda kısa ve orta vadede yapılmasını öngördüğü değişikliklerle ilgili 2010 yılının son aylarında başlattığı girişimleri 2011 yılında da hızlanarak sürecektir.

Eğitim ve Ar-Ge
Tohumculuk sektörünün kurumsal kapasitesini geliştirmek amacıyla Ar-Ge ve eğitim konusunda tüm imkânları seferber etmek gündemimizdeki en önemli önceliklerdendir.

Bu kapsamda, Değerli Üyelerimizin yönetici kadrolarına yönelik olarak tohumculuk alanında gerçekleşen yenilikleri ve eğilimleri daha detaylı tanıyabilmeleri, ayrıca her geçen gün daha karmaşık hale gelen ülkesel ve uluslararası pazar koşullarında stratejik karar alma süreçlerini daha kolay bir şekilde uygulayabilmeleri için kapsamlı eğitimlerin yapılması en başta gelen gündem maddelerimizden biridir. Bu bağlamda, ülkemizdekilerle birlikte uluslararası boyutta eğitim veren çeşitli yabancı kuruluşlarla da görüşmelerimiz devam etmektedir.

Üyelerimiz tarafından istihdam edilen teknik personelin tohumculuk endüstrisinde dünyada gerçekleştirilen başarısı kanıtlanmış en güncel uygulamalar ve yenileşimci teknikler konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmak amacıyla çeşitli düzeylerde teorik ve uygulamalı eğitimler planlanmaktadır. Özellikle klasik ıslahçılarla modern biyoteknolojiyi bitki ıslahında kullanan araştırmacıları buluşturmak ve çeşitli ıslah projelerinde işbirliği yapmalarını sağlamak bir diğer önceliğimizdir. Bu amaçla, gerek ülkemizde ve gerekse diğer ülkelerde faaliyet gösteren yetkin araştırma kuruluşları ve araştırmacılarla temaslarımız sürmektedir.

Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, AB hibe fonlarıyla birlikte diğer proje kaynaklarının da değerlendirilerek bireysel veya grup halinde faydalanıcılara yönelik birtakım projelerin planlanması ve uygulanması da Derneğimizin 2011 yılı önceliklerindendir.
  Tematik Medya