29 Temmuz 2020, 19:15

Özel tohumculuk şirketlerinin sahipleri veya yöneticileri konumunda olan dokuz öncü üyenin girişimi sonucunda 15 Temmuz 1985 tarihinde resmen kurulan Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğimiz tohumculuk sektöründe 35. yılını geride bıraktı.

 

Derneğimiz ilk günkü heyecanını ve azmini kaybetmeden çalışmalarına artan bir tempo ile devam ediyor. Kurucularımız olan Aziz Alp Karabatur, Osman Arıkoğlu, M. Ali Yormazoğlu, Muammer Özkan, Ahmet Gönen, Ahmet Hızarcı, İsmet Bakırlı, Fahrettin Macit ve Sıtkı Antmen' e Yönetim Kurulu olarak tekrar teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Kuruluşunda attıkları sağlam temel sayesinde Derneğimiz 35 yıldır sapasağlam, ilk günün şevki ve heyecanı ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

TÜRKTED, Türkiye tohumculuk endüstrisini güçlendirmeye ve geliştirmeye odaklanmış bir dernektir. TÜRKTED Türkiye tohumculuk sektöründeki en deneyimli tek sivil toplum kuruluşudur. Tüm faaliyetlerini kâr amacı gütmeksizin yürütmektedir.

 

TÜRKTED’ in misyonu; Tohumculuk alanında Türkiye'nin bölgesel lider bir ülke olması için, teknoloji ve sistem geliştiren, diğer ülkelerle rekabet edebilen ve bölgesinde model oluşturabilecek bir tohumculuk sektörünün geliştirilmesine katkıda bulunmak ve tohumculuk sektörümüzü uluslararası alanda temsil etmektir.

 

TÜRKTED’ in vizyonu; Ulusal ve Uluslararası alanda gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım temelinde dünya tohumculuk endüstrisi ile bütünleşmiş, etkin ve uluslararası alanda rekabetçi bir tohumculuk endüstrisinin oluşturulmasıdır.

 

TÜRKTED’ in stratejisi: Bakanlık ve ilgili birimler ile sürekli iletişim içerisinde olarak ülkemizin tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve uluslararası tohum dernekleri ve birlikleri ile işbirliği halinde tohumculuk sektörümüzün uluslararası alanda ve tohumluk ticaretinde daha etkin bir rol almasını sağlamaktır. 

 

TÜRKTED’ e üyelik mecburi değildir. Bitki ıslahı - çeşit geliştirme, yeni bitki çeşitlerinin adaptasyonu ve kayıt altına alınması, sertifikalı tohumlukların çoğaltımı, işlenmesi, ambalajlanması, yurt içi ve yurt dışında pazarlanması aşamalarında ülkesel ve küresel ölçekte faaliyet gösteren 45 firma TÜRKTED’ in gönüllü üyesidir. Bunlar arasında, endüstriyel tohumculuk faaliyetlerinin tümünü kendi bünyesinde toplamış entegre şirketlerin yanı sıra, iş kolunun yalnızca birkaç aşamasında aktif olan şirketler de bulunmaktadır. Üye şirketler Türkiye tohum pazarı değerinin yaklaşık yüzde 90’ını temsil etmektedir. TÜRKTED, Türkiye tohumculuk işkolunun yurt dışı mesleki organizasyonlar nezdindeki en etkili temsilcisi konumundadır. 1998 yılından beri Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) ve 2007’den beri Avrupa Tohumculuk Derneğinin (Euroseeds) üyesi olan TÜRKTED bu organizasyonların tüm çalışmalarına etkin bir şekilde katılarak ülkemizi temsil etmektedir. Periyodik olarak yayımlanan TÜRKTED yayın organı Tohum Dergisi ve e-bültenlere ‘http://www.turkted.org.tr’ web adresinden erişilebilmektedir.

 

 T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde ülkemiz tohumculuğu önemli mesafeler kat etmiştir. Esas itibariyle, 1980’lerin ilk yarısında yürürlüğe konan reform niteliğindeki bazı mevzuat düzenlemeleri ile tohumluk fiyatları serbest bırakılmış ve tohumluk ithalatına da izin verilmiştir. Bu önemli kararların ardından hızla gelişen tohumculuk sektöründe son 35 yıldır kaydedilen ilerleme sürecinin hemen hemen tüm aşamalarına TÜRKTED de aktif olarak katılım sağlamış ve önemli katkılar yapmıştır.

 

Özellikle 2003 – 2020 yılları arasında TÜRKTED’ in de yoğun çabalarıyla kaydedilen kazanımlar daha da hızlanmıştır. Son on yıldır gerçekleştirilen bu kazanımları; “yasal düzenlemeler”, “yapısal gelişmeler ve kurumsallaşma” ile “destekleme politikaları” olmak üzere üç ana başlık altında özetlemek mümkündür.  

 

TÜRKTED Dünya Tohumculuk Federasyonu’nun 2009 yılındaki Dünya Tohumculuk Kongresi’ni Antalya’da başarı ile düzenlemiştir. Bu sefer de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100ncü yılına tekabül eden 2023 yılındaki kongresini İstanbul'da düzenlemek için TSÜAB ile birlikte müracaat etmiş olup Müracaatımız ISF’in Haziran ayında Fransa Nice’de yapılan Kongresinde resmen onaylanmıştır. Bu hedef doğrultusunda TÜRKTED hemen çalışmalara başlamış olup ilk olarak iki ayda bir ve İngilizce olarak TÜRKTED SEED NEWS isimli bir elektronik bülten yayınlamaya başlamıştır. Bültenimiz ücretsiz olarak ve dünyanın her yerindeki yaklaşık 5.000 adet adrese elektronik ortamda gönderilmektedir. 

 

Bu vesile ile Derneğimizin ilk kurucu üyeleri başta olmak üzere bütün değerli üyelerimize, bu zamana kadar derneğimizin yönetiminde ve değişik birimlerinde görev yapmış herkese teşekkür ediyor kendilerine sıhhat ve afiyetler, aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyoruz.

 

Sizlerin destekleri ve yardımları ile TÜRKTED daha nice 35 yılları onur ve gururla geride bırakacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

TÜRKTED YÖNETİM KURULU