Türk tohumculuk sektöründeki bütün yeniliklere ulaşmak

demektir.

YÖNETİCİDEN DUYURULAR

 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  AB ÜLKELERİ YEMDEKİ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ MATERYALİN KONTROLÜNDEKİ UYUMLAŞTIRMAYI KABUL ETTİ Üye Devletler, sadece yem kapsamında sınırlı da olsa onaylanmamış genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) üzerinde AB'nin sözde "sıfır tolerans polit...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TOBB TÜRKİYE TARIM MECLİSİ TOPLANDI Meclis üyelerinin katılımıyla 03 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nın 2. gündem maddesinde Türkiye’de tohumculuk sanayisi ele alındı. Tohumculuk konusunda katılımcılar tarafından ortaya atılan gör...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  GIDADA YENİ BİR KÂBUS YILI MI ? Buğdaydan mısıra tüm gıda emtiaları yeniden yükseliş trendinde. Gıda fiyatlarına yapılan zamlar, Cezayir ve Tunus'u ayağa kaldırdı. Küresel ekonomi 2008'dekine benzer yeni bir gıda kriziyle karşı karşıya. Size "Fransa'nın s...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DOMATES VE MISIRDA ISLAH ÇALIŞMASI BAŞLATTI Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü'nce Türkiye'yi tohum üretiminde dışa bağımlılıktan kurtarmak amacıyla domates ve mısır tohumları ıslah ed...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TARIM SEKTÖRÜNE AR-GE DESTEĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme (ar-ge) projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlık’ın, "Araştırma ve Geli...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TOHUMDA "HARAÇ" GİBİ KESİNTİ Ali Ekber Yıldırım’ın yazısıBinde 3’lük komisyonun Türk tohumculuk sektörünü destekler hiçbir yanı bulunmamaktadır. Kesinlikle sertifikalı tohum satışının yayılmasını destekleyici ve teşvik edici bir madde değildir. Bilaki...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  HİBRİT TOHUMLAR HAKKINDA TÜRKTED BASIN AÇIKLAMASI Kamuoyu son günlerde birtakım medya organları aracılığıyla hibrit (melez) tohumlar hakkında yanlış ve eksik bilgilendiriliyor. Bilimsellikleri kendilerinden menkul bazı kişilerin hibrit tohumlar hakkındaki bilimsellik...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TOHUMLUK İTHALATINDA DARBOĞAZ:GDO ANALİZİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir süre önce tarım il müdürlüklerine gönderilen bir talimatta, “taahhütname”ye bakılmaksızın ıslah, araştırma ve deneme amaçl...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TOHUM ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİNDE YAŞANAN ÜZÜCÜ GELİŞMELER Tohumculuk sektörümüzün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için yurt içinde sertifikalı tohumluk üreten, ürettiren, sertifikalandıran ve satışını gerçekleştiren tohumcu...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  TÜRKTED 2011 GENEL KURULU ANKARA’DA YAPILDI Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği’nin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulu 26 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da King Otel’de gerçekleştirildi. Gündem çerçevesinde, açılış ve yoklamanın ardından Başkanlık Divanı...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  PAZARA SUNULAN BİYOTEKNOLOJİ /GDO ÜRÜNLERİN GLOBAL DURUMU: 2010 Clive JAME Biyoteknoloji Ürünleri Ekimi 1 Milyar Ha. Üzerine Çıktı 2010 yılı, GDO lu ürünlerin pazara sunulmasının,1996-2010, 15. yılı olmuştur.1996-2010 yılları arasında kümülatif ekim alan...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  2011 YILI TARIMSAL DESTEKLEME BİRİM MİKTARLARI AÇIKLANDI "2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR” 24 Şubat 2011 tarihli ve 27856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekte yer alan Bakanlar Kurulu Kararı’nın Değ...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  HİBRİT TOHUMLAR HAKKINDA TÜRKİYE TOHUMCULUK ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ (TÜRKTED) BASIN AÇIKLAMASI 17 Şubat 2011 / ANKARA Kamuoyu son günlerde birtakım medya organları aracılığıyla hibrit (melez) tohumlar hakkında yanlış ve eksik bilgilendirilmektedir. Bilimsellikl...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  ISF 2011 DÜNYA TOHUMCULUK KONGRESİ BELFAST’TA TOPLANIYOR Uluslararası Tohum Federasyonu’nun (ISF – International Seed Federation) 2011 Yılı Dünya Tohum Kongresi 30 Mayıs – 1 Haziran 2011 tarihleri arasında Belfast’ta yapılacak. ISF Başkanı Truels Damsgaa...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  ABM “iGET TEKNOLOJİSİ”Nİ AÇIKLADI İleri Biyolojik Pazarlama, tohum ilaçlamalarında gelecek jenerasyonu açıkladı; iGET (İndüklenmiş Gen Tezahürü Tetikleyicileri). ABM için birkaç yeni ürün halinde formüle edilen teknoloji, bitki fizyolojisini değiştirmek ve ...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  ADVANTA KÜRESEL BİTKİ ISLAHINDAKİ ÖNCÜSÜNÜ AÇIKLADI Advanta, dünya çapındaki tarla bitkileri ve mısır araştırma bitki ıslah öncüsü olarak Quinton Joe Raab’ı göstermiştir. Raab, ıslah, teknoloji yönetimi ve Monsanto firması ile lisanslama işi alanın...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  S&W TOHUMCULUĞUN ORTAKLIK ARAYIŞI S&W Tohumluk Şirketi, tarımsal endüstriler bağlamında, aktif şekilde satın alma fırsatları aramaktadır. İleriye yönelik satın alma veya birleşme adayları, dünya çapında tohumculuk ve tohumluk işleme işlerinde şirk...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  MONSANTO Q1 YOLDA VE AR&GE PROJE İLERLEMELERİ SÜRÜYOR Monsanto, hisse başına kâr büyümesine ve 30 Kasım 2010 tarihinde sona eren 2011 yılının ilk çeyreği için önemli serbest nakit yaratmaya ilişkin rapor vermiştir. Firma aynı zamanda 2011 mali yılına ait or...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  BİLİM ADAMLARI BİTKİ EŞEY/CİNSİYET GENLERİNİ KEŞFETTİ Bilim adamları, bir bitkinin cinsiyetini kontrol etmek amacıyla genler arasındaki bir sava-şa dair ender bir bilgi keşfettiler. ARC Bitki Enerjisi Biyolojisinde Mükemmellik Merkezi ve Batı Avustralya Ünive...
 • Generic placeholder image
  18 Haziran 2017, 12:28
  BİTKİLERİN DAHA AZ SU TÜKETMESİNE YARDIMCI OLACAK GEN BULUNDU Purdue Üniversitesi araştırmacıları, bir bitkinin biyokütle kaybetmeden susuzluğa daha çok dayanmasına imkân veren genetik bir mutasyon keşfettiler. Bu buluş, bitki yetiştirmek için gerekli olan su ...