Tebliğler


Tebliğ No Tebliğ Adı Rg_tarih Rg_sayi
2012/55 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20.07.2012 28359
2012/43 Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi Ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 22.06.2012 28331
2012/45 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 14.06.2012 28323
2012/5 Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 30.12.2011 28158 (3.Mükerrer)
2011/25 Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi Ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 11.05.2011 27931
2011/22 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 08.04.2011 27899
2011/23 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 08.04.2011 27899
2011/5 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 29.12.2010 27800
2010/47 Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği 02.10.2010 27717
2010/30 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 24.07.2010 27651
2010/28 Çilek Fidelerinin Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 13.07.2010 27640
2010/22 Meyve Ve Asma Çeşit/Anaç Damızlığı Fidan Üretim Materyali Ve Fidanlarının Sertifikasyonuna Ait Genel Esaslar Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 25.06.2010 27622
2010/31 Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği”Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 07.05.2010 27574
2010/19 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 14.05.2010 27581
2010/5 Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği 31.12.2009 27449 (2.Mükerrer)
2009/61 Yurtiçi Sertifikalı/Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 31.12.2009 27449 (4.Mükerrer)
2009/60 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 05.12.2009 27423
2009/55 Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ 12.11.2009 27404
2009/52 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ 17.09.2009 27352
2009/17 Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.01.2009 27121
2009/16 Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 25.01.2009 27121
2007/33-5553 Tohumculuk Kanunu’na Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ 12.07.2007 26580
2007/15 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 15.02.2007 26435
2006/19 Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi İle Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ 10.05.2006 26164